Màng lọc nước RO-UF

Màng lọc nước RO sử dụng trong các dây chuyền sản xuât nước quy mô công nghiệp đòi hỏi năng suất lọc cao và hoạt động ổn định với nồng độ mặn nước cấp < 2‰ (tức 2000 ppm) hoặc loại màng cao cấp cho nước lợ, nước mặn với nồng độ muối lên đến 8‰ (8000ppm)