Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam

dùng để chứa vật liệu lọc thực hiện quá trình lọc chất lỏng , hai dạng top-side mount