Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam

Lõi lọc giấy xếp là dạng lõi lọc tinh, vị trí đặt sau cùng trong một quá trình lọc, màng giấy xếp có nhiều chất liệu như màng Polypropylene, màng PTFE, màng PES, .... được xếp ly theo quy tắc, lõi lọc từ 0.02-3 micron