Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam

Than Trà Bắc có nguồn gốc trong nước là một trong những loại than Việt Nam được xuất khẩu. Than Trà Bắc có chất lượng cao, tiêu chuẩn than đáp ứng yêu cầu quốc tế, Phù hợp với nhiều ngành nghề cần chất lượng nước cao: lọc khí, lọc nước, lọc vàng. Than Trà Bắc được phân phối trực tiếp từ nhà sản xuất đầy đủ chứng từ chất lượng