Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam

HẠT NHỰA LÀM MỀM NƯỚC LÒ HƠI

Nước  cấp vào lò hơi có 2 tiêu chuẩn: nước RO hoặc nước lọc tổng và tất cả đều phải có quá trình làm mềm nước

Tất cả hạt nhựa cation đều có chức năng làm mềm nước, ở đây chúng tôi cấp hạt nhựa 220Na giá thành vừa phải nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả làm mềm